Voor vragen bel: +31 (0) 320 419 822

VOORWAARDEN EN DISCLAIMER

DE QUANTUM-ACADEMY IS EEN  OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR KORT BEROEPS ONDERWIJS EN VOLDOET AAN DE GEDRAGSCODE TRAINING EN OPLEIDINGEN.

crkbo

De opname in het Centraal register kort beroeps onderwijs gebeurt op basis van een strenge audit. De audit is gebaseerd op de gedragscode van NRTO. Hiermee is de Quantum vrijgesteld van BTW

International Association of Quantum-Healing 

De gedragscode is gebaseerd op de International Association of Quantum-Healing deze zijn: rechtszekerheid, zorgvuldigheid, gelijkheid, onpartijdigheid, eerlijkheid, integriteit, transparantie, correctheid, betrouwbaarheid.

Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBNG. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®. (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).

Disclamer en annulerings voorwaarden

DISCLAIMER

De Quantum-Academy is een opleidings instituut die onder andere workshops en opleidingen verzorgt van Regenesis-Healing, Regenesis-Touch, Blue Dot Energy, Quantum-Transformation en Quantum-Breathing. (hierna Integratieve Natuurgeneeswijzen genoemd)

De Integratieve Natuurgeneeswijzen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. De Integratieve Natuurgeneeswijzen zijn een gereedschap of middel, niet het enige middel. De Integratieve Natuurgeneeswijzen sluiten geen enkel ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De Integratieve Natuurgeneeswijzen therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Practitioners en/of therapeuten aangesloten bij de Quantum-Academy dienen zich te onthouden van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten de Integratieve Natuurgeneeswijzen en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
Hoewel de Integratieve Natuurgeneeswijzen fantastische resultaten opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Jij blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met de Integratieve Natuurgeneeswijzen doet. Verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Disclamer en annulerings voorwaarden

ANNULERING CURSIST
Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden van je inschrijving moet afzien. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er kosten in rekening gebracht. Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
– Meer dan 10 dagen voor de workshop worden u 75,- administratiekosten in rekening gebracht.
– Binnen 5 – 10 dagen voor de workshop restitutie van 75% – minus 35,- administratie kosten in rekening gebracht.
– Binnen 4 dagen – voor de workshop restitutie van 50% – minus 35,- administratie kosten in rekening gebracht.
Het resterende bedrag wordt binnen 5 dagen na de annulering op je rekening gestort.

BIJ VERHINDERING DEELNAME
Bij verhindering deelname van een workshop is het binnen een jaar mogelijk zonder kosten door te schuiven naar een volgende datum.

VROEGTIJDIG VERLATEN VAN DE WORKSHOP
Wanneer je besluit de workshop vroegtijdig te verlaten, vervallen je rechten op restitutie van het bedrag van de workshop en ontvang je geen certificaat van deelname. Bij plotselinge ziekte, familieomstandigheden en dergelijke is het natuurlijk  mogelijk om de uren in te halen op een volgende workshop.

ANNULERINGSVOORWAARDEN OPLEIDINGEN.
Wanneer je je inschrijft voor een opleiding Regenesis Healing (workshop 1 t/m 2 of workshop 1 t/m 4 ) dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing.

– Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden 75,- euro administratiekosten in rekening gebracht.
– Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
– Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
Het resterende bedrag wordt binnen 5 dagen na de annulering op je rekening gestort.

BIJ VERHINDERING DEELNAME
Bij verhindering deelname van een van de workshop van de opleiding is het binnen twee jaar mogelijk zonder kosten op in een andere groep dezelfde opleiding te vervolgen.

TIJDELIJK ONDERBREKEN VAN DE OPLEIDING
Moet je de opleiding door wat voor reden dan ook tijdelijk onderbreken dan is het mogelijk binnen twee jaar zonder kosten op een ander tijdstip in een andere groep dezelfde opleiding te vervolgen. Tijdelijk onderbreken van de opleiding geeft je geen recht op terugbetaling van het nog niet gevolgde deel van de opleiding.

VROEGTIJDIG BEEINDIGEN VAN DE GEHELE OPLEIDING
Wanneer je besluit de opleiding vroegtijdig te beëindigen dan vervallen je rechten op restitutie van het bedrag van de gehele opleiding en ontvang je geen certificaat van deelname.

ANNULERING DOOR DE QUANTUM-ACADEMY
De Quantum Academy behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
Er worden dan uiteraard geen kosten in rekening gebracht en het geld wordt per omgaande teruggestort. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende workshop of opleiding.
Eventueel gemaakte kosten zoals reserveringen van een hotel kunnen niet op de Quantum-Academy worden verhaald.

Close Menu